Adviseert op het terrein van grondzaken en stedelijke ontwikkeling.
Dit kan gebeuren door middel van een advies op maat, of door meewerken bij de opdrachtgever.
De kernwoorden hierbij zijn praktisch en resultaatgericht.
Getracht wordt een evenwicht te vinden tussen financiële haalbaarheid, kwaliteit en bestuurlijk draagvlak.
Dit geldt voor herstructureringsprojecten maar ook voor (stads)uitbreiding. 

wat kan ik voor u doen

wie is synRgy

projecten

Lange Nieuwstraat 111, 3512 PG Utrecht – tel: 06 - 16562707
KvK: 30198220 BTWnr: NL001682967B17